Leerdoelen

De bekkenfysiotherapeut:
  • formuleert een betrouwbaar en onderbouwd arthrogeen en myofasciaal onderzoek bij de lage rug, bekken en heupregio
  • formuleert een betrouwbaar en onderbouwd onderzoek naar motor contol
  • herkent verbanden met musculaire betrokkenheid, motor control en het arthrogene onderzoek
  • heeft kennis van de fysiologie en pathologie omtrent de fascia
  • ontwerpt een onderbouwde bekkenfysiotherapeutische hypothese naar aanleiding van de anamnese en onderzoek