Waar sta ik na de cursus?

Waar sta jij nu op het gebied van patiënten met dit onderwerp? Ben je je bewuster van de behandeling van deze patiënten?
Kun je na het volgen van deze cursus beter invulling geven aan jouw rol als bekkenfysiotherapeut?
Welk onderzoek doe je om erachter te komen wat de beste behandeling is voor jouw patiënt? Wat doe je anders dan voorafgaand aan deze cursus?
Werkt de jouw gekozen aanpak na afloop van de cursus waarom wel/niet? Welke elementen uit de cursus heb je gebruikt?
Ben je tevreden? Heeft dit voor andere inzichten gezorgd? Wat zou je in het vervolg anders doen?