Biofeedback

In het volgende hoofdstuk gaan wij het hebben over biofeedback.

Biofeedback wordt gebruikt om de awerness van de patiënt te vergroten maar actief aan de slag te gaan met motorisch leren.