Leerdoelen

Welke leerdoelen beheerst de cursist aan het einde van de e-learning?

Leerdoelen

De bekkenfysiotherapeut (IO):

  • Herkent hoe elektromyografie werkt en wat de therapeutische meerwaarde is
  • Identificeert de nieuwste apparatuur op het gebied van elektromyografie, en kan deze toepassen
  • Herkent wanneer elektromyografie, biofeedback of elektrostimulatie van meerwaarde is in de behandeling
  • Plaatst de externe evidentie bij het toepassen van elektromyografie, biofeedback of elektrostimulatie
  • Noemt de toepassingsmogelijkheden van elektrostimulatie
  • Plaatst de wetenschappelijke onderbouwing van elektrostimulatie
  • Beschrijft  de verschillende behandelvormen en in te zetten variabelen van elektrostimulatie
  • Kan het klinisch redeneer proces uitvoeren bij verschillende casuïstiek en weet de verschillende verworven technieken hierop toe te passen.