Waar sta je na de cursus?

Aan het begin van deze e-learning heb je de reflectie volgens de STARR methode ingevuld. Nu je de e-learing doorlopen hebt en de cursus hebt volbracht mag je de reflectie nog een keer invullen. Welke stappen heb jij gemaakt? En waar moet je nog aan werken? Vergelijk de begin reflectie met de eind reflectie.

Waar sta jij nu op het gebied van patiënten met dit onderwerp? Ben je je bewuster van de behandeling van deze patiënten?
Kun je na het volgen van deze cursus beter invulling geven aan jouw rol als bekkenfysiotherapeut?
Welk onderzoek doe je om erachter te komen wat de beste behandeling is voor jouw patiënt? Wat doe je anders dan voorafgaand aan deze cursus?
Werkt de jouw gekozen aanpak na afloop van de cursus waarom wel/niet? Welke elementen uit de cursus heb je gebruikt?
Ben je tevreden? Heeft dit voor andere inzichten gezorgd? Wat zou je in het vervolg anders doen?